B&B D’ Olle Pastorie

Historie van pastorie en kerk

KERK VAN 1 MILJOEN

Midden op de Vierhuizer Wierde staan de kerk en pastorie. Het kerkje van Vierhuizen is in de 12e eeuw na Christus gebouwd en in de eeuwen daarna enkele malen aangepast. Na de reformatie is de kerk Nederlands Hervormd geworden. De kerk is nu eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken (http://www.groningerkerken.nl/).
Eind 2006 heeft het kerkje in de eerste editie van het AVRO TV-programma ‘De Restauratie’ de hoofdprijs van 1 miljoen euro gewonnen. Met dit bedrag is de kerk in 2007 volledig gerestaureerd.

PASTORIE

Bed & Breakfast D'Olle Pastorie in sneeuwlandschap
In 1926 besloot de kerkraad van Vierhuizen dat de bestaande pastorie vervangen moest worden. In 1926/27 werd op dezelfde plek de nieuwe pastorie gebouwd naar ontwerp van de regionaal bekende architect Willem Reitsema (http://www.architectenweb.nl/Store/Books/Detail.asp?Id=516).
Gebouwd in de Groninger variant van de Amsterdamse Schoolbouwstijl is de pastorie een karakteristiek en beeldbepalend pand geworden. Veel authentieke kenmerken van deze bouwstijl zijn bewaard gebleven of hersteld tijdens de grondige renovatie in 2007 en 2008.
De pastorie verloor met de overdracht van de kerk aan de Stichting Oude Groninger Kerken haar functie en kwam in 1990 in particuliere handen.

BOUWSTIJL AMSTERDAMSE SCHOOL

Willem Reitsema Tzn (1885-1963) heeft vele sporen achtergelaten op het Groninger Hoogeland. Over zijn werk en leven is in 2008 tijdens een tentoonstelling op de borg Verhildersum in Leens het boek ‘Willem Reitsema Tzn, architect op het Hoogeland’ gepresenteerd. Voor geïnteresseerden ligt dit boek ligt ter inzage in de eetkamer van de pastorie.
Ook ligt daar het boek ‘Versteende Welvaart’ waarin een keur aan panden in de Groninger variant van de Amsterdamse Schoolbouwstijl terug te vinden is. Er zijn ook een aantal routes opgenomen die u langs de verschillende gebouwen in de provincie Groningen voeren.